Maciej Tramer

Maciej Tramer

Dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer
pokój: 416
tel.: (32) 200 94 16
adres e-mail: maciej.tramer@us.edu.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium:
Doktorat:
Habilitacja:

 Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego. Katowice 2000.
 • Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne. Katowice 2007.
 • Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego. Katowice 2010.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie [współautor z: M. Piotrowiak i M. Jochemczyk]. Katowice 2009.

Redakcje:

 • …przez oko …przez okno. Red. A. Bąk, W. Bojda. M. Tramer. Katowice 1997.
 • Nowoczesność. Red. A. Bąk, M. Tramer. Katowice 2000.
 • Żydzi w literaturze. Red. M. Tramer, A. Szawerna-Dyrszka. Katowice 2004.
 • Intymność wyrażona Red. M. Kisiel, M. Tramer. Katowice 2005.
 • Intymność wyrażona (2). Red. M. Tramer, A. Nęcka. Katowice 2006.
 • Broniewski. Red. S. Kędzierski, M. Jochemczyk, M. Piotrowiak, M. Tramer. Warszawa—Katowice 2009.

Artykuły (wybór):

 • Próba reanimacji skandalu – czyli o pewnej konsekwencji wynikającej z niepornograficznośći „Pornografii” Witolda Gombrowicza. W: Zmierzch świata? Artystyczne wizje przemian kulturowych. Red. D. Ossowska, Olsztyn 1997.
 • Sto lat polskiej pornografii, „Opcje” 1997, nr 4.
 • Jeszcze jeden uśmiech „Pani Twardowskiej” – czyli o diable nie z tej bajki. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Red. H. Krukowska, J. Ławski. T. I. Białystok 1999.
 • Obok pornografii: (dygresje dwie i pół). „FA-art” 1999, nr 3.
 • Skándalon – scandalum – skandal. „Pro Libris” 2003, nr 2.
 • Premiera „Zmór”. Teoria spiskowa. W: Czytanie dwudziestolecia II. Red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Częstochowa 2009.
 • Czego Broniewski nie napisał. W: Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Warszawa–Katowice 2009.
 • Jednorazowa historia. O ośmiu (dziewięciu) wierszach Władysława Broniewskiego. W: Broniewski. Próba portretu. Warszawa 2012.
 • Matematyka — erotyka — poetyka (impresja quasi-strukturalistyczna). W: Zaczytani. Red. M. Bernacki, T. Bielak. I. Gielata, K. Koziołek. Bielsko-Biała 2012.
 • Leopolis tantum fidelis [wokół pogromu 1918 r.]. W: Żydzi wschodniej polski. Red. B. Olech i J. Ławski. Białystok 2013.

Edycje krytyczne:

 • W. Broniewski: Pamiętnik. Warszawa 2013.

Sprawowane funkcje:

 • prezes Akademickiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach (1999-2002),
 • prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ (2002-2004),
 • pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym UŚ (2012-2016),
 • zastępca przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia UŚ (2012-2016),
 • zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ (2013-2014; od 2016).
Accessibility