Magdalena Kokoszka

 Magdalena Kokoszka

Dr Magdalena Kokoszka
pokój: 416
tel.: (32) 200 94 16
adres e-mail: magdalena.kokoszka@op.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
„Baśń zwierciadlana”. O Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana, 2001.
Doktorat
Powtarzanie i niepowtarzalność w antologii osobistej Tymoteusza Karpowicza. Przypadek Słojów zadrzewnych, 2007. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004, ss. 113 [współautor: Gabriel Gała].
 • Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2011, ss. 306.

Artykuły (wybór):

 • Zwierciadlany poemat Leśmiana. O „Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych”. W: Literatura polska. Studia i szkice. T. 1. Red. I. Opacki, M. Pytasz. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004, s. 35–57.
 • Sztuka niemożliwego. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… Szkice. T. 1. Red. J. Olejniczak, M. Bogdanowska. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2007, s. 67–93.
 • Poetyckie universum w koncepcjach teoretycznych Leśmiana. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?… Szkice. T. 2. Red. J. Olejniczak, A. Dyrszka. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2010, s. 23–35.
 • Poeta i węch. O Julianie Przybosiu. W: Medium mundi. T. 7: Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”. Chorzów 2011, s. 74–81.
 • Czytanie Leśmiana. O badaczu „poezji niemożliwej”. W: Czytanie Dwudziestolecia III. T. 1. Red. E. Hurnikowa, E. Wróbel. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2012, s. 9–18.
 • Przyboś i morfozy. W: Na boku. Pisarze teoretykami literatury. T. 3. Red. J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka, R. Knapek.  Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2012, s. 45–62.
 • Poeta-żuk zielony, czyli o Leśmianowskim mikroświecie. W: Zaczytani. Tom jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak. Red. M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2012, s. 155–165.
 • Świat owadzi w „Szkicowniku poetyckim” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Hurnik. Red. B. Małczyński, J. Warońska, R. Włodarczyk. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2013, s. 13–23 [współautor: Aleksander Nawarecki]. 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • udział w grancie Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć. Nr projektu: 0104/NPRH2/H11/81/2013.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – odział w Katowicach (od 2011),
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (od 2013).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda „Archiwum Emigracji” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2007),
 • stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2010).

 

Accessibility