Mariusz Jochemczyk

 Mariusz Jochemczyk

Dr hab. Mariusz Jochemczyk
pokój: 416
tel.: (32) 200 94 16
adres e-mail: marjo@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat
Rzeczy piekielne. Wokół utworu Juliusza Słowackiego „Poema Piasta Dantyszka”, 2004.
Habilitacja
Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku, 2014.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki

 • Rzeczy piekielne. Wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego. Katowice 2006, ss. 204.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie. Katowice 2009, ss. 121 [współautorzy: M. Piotrowiak, M. Tramer].
 • Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku. 2014, ss. 240.
 • Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne. Katowice 2015, ss. 144.

Redakcje naukowe:

 • Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Katowice 2009, ss. 277.
 • Podwójny agent. Portrety Kafki. Red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak. Katowice 2012, ss. 202.
 • Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk i M. Piotrowiak. Katowice 2013, ss. 374.
 • Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Katowice 2015, ss. 488.
 • Wiersz-rzeka. Red. M. Piotrowiak i M. Jochemczyk. Katowice 2016, ss. 182.
   

Edycja krytyczna

 • S. Szymutko: Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Wybór, opracowanie i posłowie G. Olszański, M. Jochemczyk. Katowice 2013, ss. 278.

Artykuły (wybór):

 • O mechanizmie ironii w felietonach Michała Ogórka. „Poradnik Językowy” 1997, z. 5, s. 31-42.
 • Smutny koń Kwadrygi. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Red. A. Nawarecki. Katowice 2000, s. 147-158.
 • „Przedpiekle”. Epistolarna powieść Juliusza Słowackiego. „Świat i Słowo” 2003, nr 1, s. 239-260.
 • Sztuka prze-życia. O dwóch wierszach bieszczadzkich Mirona Białoszewskiego. W: Civitas Mentis. T. 2. Red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katowice 2007, s. 228-234.
 • Mysłowicki genius loci (dwie interpretacje „graniczne”). W: Zamieranie. Interpretacje. Red. D. Pawelec i G. Olszański. Katowice 2007, s. 206-218.
 • „Obywatelstwo w kraju niepotrzebnych”. O „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego. W: Intymność wyrażona (II). Red. M. Tramer, A. Nęcka. Katowice 2007.
 • Nieludzki? Arcyludzki? Kreacje postaci anioła w twórczości Zbigniewa Herberta. „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 221-232.
 • Dom z piasku i mgły. „Anthropos?” 2011, nr 16-17, s. 95-104.
 • Metamorfozy ciała. „Literatura na Świecie” 2012, nr 7-8, s. 78-98.
 • „Jest tylko Bearycze. I właśnie jej nie ma”. Szkice do portretu Beatrice Cenci. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1-2, s. 131-151.
 • „Dobrze byłoby też wyjechać do Stanów”. (Dwie?) Ameryki Jacka Podsiadły. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3, s. 127-140.
 • Super flumina Silesiae Superioris. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk i M. Piotrowiak. Katowice 2013, s. 177-189.
 • Egzotyka Chamowa. Metafory przestrzenne Mirona Białoszewskiego. W: Geografia i metafora. Red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk. Białystok 2013, s. 149-171.
 • Odwrócona perspektywa. Mała Ameryka Haliny Poświatowskiej. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Katowice 2015, s. 99–107.
 • „Spustoszony krajobraz”. (Nie tylko) o jednym wierszu Henryka Bereski. W: Wiersz-rzeka. Red. M. Piotrowiak i M. Jochemczyk. Katowice 2016, s. 161-175.
 • Ad fontes. Nataszy Goerke powroty do Nepalu. „Anthropos?” 2017, nr 26, s. 82-93.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • członek Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego (od 1997),
 • członek zespołu redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych” (od 2011),
 • członek Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach (od 2011),
 • członek Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi (od 2016).

Sprawowane funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (2008-2016),
 • wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego (2008-2013),
 • członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008-2012),
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Śląskoznawców – Silesius (od 2014).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą rozprawę doktorską (2006),
 • wyróżnienie w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich organizowanym przez Toruńskie Towarzystwo Naukowe (2007),
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2007, 2014, 2015, 2016),
 • nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2010),
 • laureat nagrody im. ks. A. Weltzla – „Górnośląski Tacyt” (2016),
 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2017).
   

 

 

Accessibility